BLOG

Dnes zasedal sociální i zdravotní výbor.
Diskutovala se spousta otázek-otcové u porodů, předpokládaný vývoj pandemie koronaviru, postupné uvolňování omezení, dostupnost léků apod.

Dnes pokračuje schůze sněmovny, ještě před jejím zahájením zasedal Výbor pro veřejnou správu, kde jsme jednali o návrzích v oblasti cestovního ruchu.

V Blansku fungujeme skvěle, rouška se již pravděpodobně dostala ke všem seniorům ( díky webu www.pomahameblansku.cz ) a tak může začít další kolo.
Je potřeba mít roušek několik, poctivě je vyvařovat a žehlit, každý den mít vždy čistou!! Jen tak se můžete nákaze ubránit.

Dnes od rána mám už na telefonním čísle 775 970 030 (www.pomahameblansku.cz) čtvrtý dotaz, jak je to s nakupováním seniorů.
Pro seniory je v obchodech s potravinami, v lékárnách a na poště vyhrazen čas od 10 do 12 hodin.
To není povinnost, tam chodit jen v tuto dobu, ale je to nejbezpečnější!! a tato doba je vyhrazena jenom pro ně....

!!!Prosím!!!
Choďte v rouškách a buďte k sobě ohleduplní. Mám pocit, že mladí to pochopili, ale senioři ne! Vy všichni co čtete tyhle řádky, zavolejte svým prarodičům a vysvětlete jim vážnost situace.
To musíme mít v Blansku x nakažených, abychom se začali chovat zodpovědně?

Dnes probíhá v Poslanecké sněmovně opět bouřlivá diskuse k novele Školského zákona, padají různé argumenty ze stran poslanců, zda a kdy a jestli vůbec bude povinná maturita z matematiky.
Školský výbor doporučuje povinnou maturitu z matiky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2022,
Takže...

Sněmovna včera projednávala novelu zákona o silniční dopravě, resp. pozměňovací návrh Senátu, který navrhl zrušení nulové tolerance alkoholu u cyklistů.
Tento návrh neprošel a dál trvá nulová tolerance, pro kterou jsem hlasovala