Byla jsem zpravodajkou novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

18.12.2020

Včera jsem byla zpravodajkou novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Cílem novely je: zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění finanční dostupnosti zařízení předškolní péče, zvýšení kvality poskytovaných služeb v zařízeních předškolní péče, podpora slaďování rodinného a pracovního života

Podívejte se na záznam zde