Jednání Podvýboru pro sociální služby a zdravotně postižené

30.01.2020

Na další jednání Podvýboru pro sociální služby a zdravotně postižené jsem vybrala velmi diskutované téma : "Neregistrovaná zařízení pobytových sociálních služeb".

Své zkušenosti předali zástupci MPSV, Veřejného ochránce práv a poděkování patří především zástupkyni sociálního odboru Jihomoravského krajského úřadu Mgr. Novotné, která nás seznámila s dobrou praxí, jak tyto nelegální služby, kde jsou bezbranní senioři často bez adekvátní péče, kontrolovat a potírat