Jednání Poslanecké sněmovny

06.05.2020

Dnes od 9 hodin pokračuje jednání Poslanecké sněmovny.
Právě jsme 78 hlasy z 99 přítomných odsouhlasili novelu Školského zákona, ve které se m.j.:

- nebude povinná maturita z matematiky, nadále zůstane volitelným předmětem

- omezuje se používání mobilů ve školách, jejich používání bude definováno ve školním řádu konkrétní školy

- v případě opakovaného neúspěchu u maturitní zkoušky bude možné výuční list získat již za dva roky