Na dnešním jednání Výboru pro sociální politiku jsem byla zvolena předsedkyní Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí

19.01.2022

Na dnešním jednání Výboru pro sociální politiku jsem byla zvolena předsedkyní Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí.

Cílem práce tohoto podvýboru bude vzájemné propojení sociálních a zdravotních služeb.

Dosavadní striktní dělení péče na zdravotní a sociální není schopné reflektovat včas potřeby uživatelů těchto služeb, což vede k časové prodlevě i vysokým a někdy i zbytečným nákladům za poskytovanou péči.

V tomto směru nás s kolegy čeká v nadcházejícím období opravdu velký kus práce. Děkuji za dnešní zvolení a věřím, že společným úsilím dokážeme vytvořit propojení těchto služeb, které povede k efektivní smysluplné péči.