Poslanecký slib - 9. volební období

12.11.2021

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. "

Tento slib jsem dnes na první schůzi komory parlamentu složila podruhé, ale pořád se stejnou úctou, respektem a uvědoměním si závaznosti a síly každého vyřknutého slova. Mrazení v zádech a obrovskou hrdost ve mě vyvolala naše hymna - nepopsatelný pocit.

Vzpomínám na uplynulé čtyři roky předchozího období, na kus práce, který se opravdu povedl. I když to bude tentokrát v opozici, udělám i nyní všechno proto, abych za další čtyři roky mohla bilancovat stejně pozitivně a dostála svého dnešního slibu do posledního písmene.