Schůze pro veřejnou správu a regionální rozvoj

29.11.2019

Hezké páteční odpoledne, přátelé.

Včera proběhla další schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Mimo jiné jsme řešili novelu zákona o zeměměřictví, která je pro občany hodně důležitá a jejíž realizace novelizuje i stavební zákon.

Umožňuje totiž vytvoření digitálních technických map krajů na území celé České republiky a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy, což významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb v ČR.

Další pozitivní dopady nejen pro občany;

- jednoduchý a rychlý přehled o možnostech a limitech využití území

- snadná dostupnost informace o dotčených vlastnících nebo správcích sítí v zájmovém území

- možnost rychlého zásahu v případě havárie či poškození technické infrastruktury