Stav připravenosti novely zákona o sociálních službách

17.02.2020

Podvýbor pro sociální služby a zdravotně postižené měl tentokrát téma: "Stav připravenosti novely zákona o sociálních službách".

Ačkoli se nás zástupci MPSV snažili přesvědčit o opaku, shodli se všichni ostatní účastníci, že po připomínkovém řízení zůstává spousta rozporuplných oblastí. Většina krajů a poskytovatelů s návrhem novely nesouhlasí!