Zasedání Výboru pro sociální politiku

15.04.2020

Dnes zasedal sociální i zdravotní výbor.
Diskutovala se spousta otázek-otcové u porodů, předpokládaný vývoj pandemie koronaviru, postupné uvolňování omezení, dostupnost léků apod.