O MNĚ

Jsem česká politička, od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2016 zastupitelka Jihomoravského kraje a od roku 2006 zastupitelka města Blansko.  Jsem členkou hnutí ANO 2011.

Vystudovala jsem Gymnázium Blansko a následně právo na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde jsem získala titul Mgr.

Od roku 1996 pracuji v sociální oblasti, nejprve jsem působila jako vedoucí oddělení péče o děti a posléze jako vedoucí odboru sociálních věcí Okresního úřadu Blansko.

2 roky jsem pracovala na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako vedoucí odboru organizačního a informatiky. Když se v Blansku dostavěl nový domov pro seniory, přihlásila jsem se do výběrového řízení a od ledna 2003 jsem se vrátila zpět do sociální oblasti a na 13 let se stala jeho ředitelkou.

V roce 2013 jsem získala ocenění od tehdejšího hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška mimo jiné za snahu zlepšovat poskytované služby.

V letech 2015 až 2017 jsem pracovala jako ředitelka Senior rezidence Klamovka v Praze.

Nyní jsem poslankyní a členkou Výboru pro sociální politiku a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jsem předsedkyní Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí.

Jsem členkou Komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.