• Jsem členkou Výboru pro sociální politiku a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 
  • Jsem předsedkyní Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí. 
MOJE PRÁCE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ